Krakowska spółka Maxto Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda wygrała przetarg ogłoszony przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (jako jedyna złożyła ofertę) na dostawę sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w sądach na obszarze Apelacji Wrocławskiej.

Zamówienie obejmuje m.in. dostawę systemu komunikacyjnego (bramy głosowe, telefony IP, karty i bramy portów analogowych, licencje do obsługi telefonów IP, karty głosowe, moduły poczty głosowej, system do nagrywania rozmów, system do taryfikacji, punkty dostępowe do sieci bezprzewodowej, system do zarządzania siecią bezprzewodową czy system faksowy) oraz przeszkolenie administratorów.

Wartość kontraktu wynosi 4,87 mln zł netto i pokrywa się z budżetem przygotowanym przez zamawiającego.