Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował relację z kolejnego spotkanie (4.03) z operatorami komórkowymi w sprawie paktu inwestycyjnego: wolniejszy spadek MTR za inwestycje w białych plamach. Wniosków o wydanie decyzji administracyjnej ustalającej pakt jeszcze nie ma, chociaż UKE spodziewał się ich do końca lutego. Rozmowy jednak posuwają się naprzód. Kolejne spotkanie planowane jest na dzień jutrzejszy (godz.14.00).

Podczas zeszłotygodniowych rozmów operatorzy wskazywali, że spowolnienie tempa rozmów z UKE było spowodowane między innymi pojawieniem się projektu nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego, który pozwoliłyby UKE wstecznie regulować stawki MTR w sytuacji, kiedy ustalające je decyzje zostały sądownie uchylone.

Jednym z problemów nurtujących operatorów jest treść wniosku o wydanie decyzji administracyjnej. Z jednej strony żaden z operatorów nie chce prowadzić postępowania z UKE pod kontrolą konkurentów, z drugiej jednak strony obawiają się różnic we wnioskach, a co za tym idzie różnic w obowiązkach regulacyjnych.

Skrajnym przypadkiem byłaby sytuacja, gdyby jeden z operatorów nie złożył w ogóle wniosku, lub wniosek wycofał. W tej sytuacji mógłby nie zostać objęty paktem, a stawki MTR w jego sieci spadłyby szybciej, niż u konkurentów. Nie wiadomo, jak by na to zareagowała Komisja Europejska, która co do zasady akceptuje asymetrię tylko dla nowowchodzących na rynek operatorów. Wedle UKE brakuje stanowisko Komisji w tej sprawie.

Różnice mogłyby nastąpić również wtedy, gdyby proces wydawania decyzji dla jednego operatorów z powodów proceduralnych przedłużał się.