O lukratywne zamówienie zabiegało cztery firmy. Do obowiązków NextiraOnePolska będzie należał serwis teleinformatycznej infrastruktury dostępowej docentralnych systemów bankowych oraz komputerowej sieci rozległej i instalacji lokalnych sieci komputerowych obiektów NBP. Na usługi składać się będzie: serwis prewencyjny i usuwanie awarii. Wartość kontraktu (o wyborze wykonawcy decydowała najniższa cena) wynosi 19,25 mln zł netto.