W skład nowej rady nadzorczej wchodzą: Wojciech Łaszkiewicz, Andrzej Podsiadło, Maciej Szwejda, Grzegorz Leszczuk i Piotr Matuszczyk.

Dodatkowo warunkowo do rady powołani zostali Waldemar Dubaniowski, Mateusz Jakubowski i Andrzej Witkowski. Formalnie staną się jej członkami, gdy na kolejnym walnym zgromadzeniu 6 listopada akcjonariusze podejmą uchwałę o poszerzeniu składu rady o trzy osoby.