Urząd Komunikacji Elektronicznej złożył do notyfikacji w Komisji Europejskiej projekt decyzji, które zdejmuje z Telekomunikacji Polskiej obowiązki regulacyjne na rynku 14 (dzierżawa odcinków łączy nie będących zakończeniami łączy). W przypadku pozytywnje weryfikacji, będzie to pierwsza decyzja deregulacyjna wydana pod reżimem znowelizowanego Prawa telekomunikacyjnego, chociaż nie pierwsza w ogóle.

– Pierwszą decyzją deregulacyjną Prezesa UKE była decyzja dotycząca rynku tranzytu połączeń w sieci stacjonarnej, wydana w marcu 2009 r. Decyzja stwierdzała jedynie zaistniały fakt, tj. że obowiązki regulacyjne nałożone na rynku tranzytu utraciły moc. Prezes UKE nie miał wtedy jeszcze uprawnień do określania terminu wygaśnięcia obowiązków regulacyjnych. Nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne z lipca 2009 r. przyznała UKE nowe uprawnienie – określenia terminu uchylenia obowiązków regulacyjnych – mówi Maciej Rogalski, dyrektor departamentu regulacyjnego w grupie TP.

Termin wygaśnięcia obowiązku nie został określony ściśle: nastąpi to w 14 dni od ogłoszenia decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej UKE. Wszystko zależy zatem od tempa, w jakim procedować będzie Komisja Europejska i polski urząd.

Produktów hurtowych zdefiniowane w ramach rynku 14 umożliwiają operatorom alternatywnym dzierżąrę łączy od TP na potrzeby konfiguorwania fizycznych i logicznych sieci telekomunikacyjnych. W ramach poprzednich analiz UKE stwierdził, że skuteczna konkurencja zawodzi w przypadku 145 relacji międzymiastowych i tylko tych relacji dotyczą jeszcze decyzje regulacyjne. Na rynku dzierżawy łączy z TP konkurują przede wszystkim Exatel, Telekomunikacja Kolejowa i Netia.