Przegląd prasy – poniedziałek 30 stycznia

Publikacja: 30.01.2012 08:30

Przedsiębiorcy za, a nawet przeciw ACTA

Ewa Wesołowska

Przedsiębiorcy obawiają się, że wprowadzenie ACTA oznaczać będzie dla nich dodatkowe koszty. Ale anarchii w internecie także nie popierają, bo jest równie droga i niebezpieczna. Cezary Kazimierczak, prezes Związek Przedsiębiorców i Pracodawców: Nie widzę powodu, żeby wprowadzać w Polsce ACTA. Mamy instrumenty chroniące własność intelektualną: prawo autorskie i kodeks cywilno-prawny. Pojawienie się kolejnych regulacji zwiększy bałagan, a to na pewno skomplikuje działalność firm. Poza tym ACTA otwiera furtkę do nieuczciwej konkurencji. Jeżeli rząd Tuska ratyfikuje układ, to nie można wykluczyć, że firma „A” wniesie o zamknięcie firmy „B”, twierdząc, że wykorzystuje ona jej produkty. ACTA pozwala bowiem na egzekucję praw autorskich bez wysłuchania oskarżonej strony. To tożsame ze średniowiecznym prawem, które pozwalało bankierom zabić dłużnika niespłacającego długów. Czarny scenariusz? Koncerny zaczną zajmować portale, jeśli uznają, że publikowane na nich treści naruszają ich prawa autorskie.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=396823 (dostęp płatny)

Miasta straciły na podatku od kabli

Łukasz Zalewski

Miasta podliczają straty związane ze zmianami ustaw w ostatnich latach. Na nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, dotyczącej opodatkowania kabli, straciły miliony złotych. Zmianę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącą kabli wprowadziła ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010 r. nr 106, poz. 675). Wprowadziła ona definicję obiektu liniowego. Przez to pojęcie należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności m.in. kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=396774 (dostęp płatny)

Dostęp do telewizji satelitarnej może być utrudniony

Iwona Łoboda

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeśliby wszedł w życie, może utrudnić konkurencyjność wśród operatorów telekomunikacyjnych – przestrzega Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Zgodnie bowiem z projektem, budynki mieszkalne będą musiały zostać wyposażone w konkretne instalacje, w tym m.in. specjalne okablowanie oraz zestaw antenowy, które posłużą do odbioru programów radiowych i telewizyjnych, rozpowszechnianych drogą naziemną. Według PIIT źle się stało, że twórcy projektu w katalogu obowiązkowych instalacji nie wymienili również zestawu antenowego oraz okablowania, które posłużą mieszkańcom do odbioru telewizji satelitarnej. Według izby brak tych regulacji może utrudnić dostęp do platform satelitarnych.

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=article&id=396726 (dostęp płatny)

Gaj: Jak trzeba, umiem uderzyć w stół, ale stawiam na kompromis

rozm. Przemysław Poznański

Rynek telekomunikacyjny dojrzewa, a wraz z nim klienci. Już nie będą wybierać operatora najtańszego, ale tego, który zapewni najlepszą jakość usług. Dobrej jakości nie będzie jednak bez inwestycji – mówi „Gazecie” w pierwszym wywiadzie Magdalena Gaj wybrana w piątek przez Sejm na nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Magdalena Gaj: Anna Streżyńska wciąż jest prezesem UKE. Zastąpię ją, gdy wybór Sejmu potwierdzi Senat. Porównania z poprzedniczką na pewno się pojawią. Czy się ich boję? Myślę, że będą mnie raczej mobilizowały do pracy. Prezes Streżyńska jest dla mnie autorytetem pod względem pracowitości i zaangażowania. Jeśli czegoś się obawiam, to prostego zestawiania mojej kadencji z poprzednią – to nieporównywalne, bo mamy zupełnie inny rynek.

http://wyborcza.biz/biznes/1,101558,11046104,Gaj__Jak_trzeba__umiem_uderzyc_w_stol__ale_stawiam.html

Canal+ Cyfrowy: Do fuzji będziemy konkurować z platformą „n”

Magdalena Lemańska

Canal+ Cyfrowy (właściciel platformy Cyfra+) i należąca do TVN platforma cyfrowa „n”, które jeszcze w tym roku chcą stworzyć joint venture, przesłały już do urzędów antymonopolowych dokumenty w sprawie konsolidacji. – Wszystkie procesy są w toku. Decyzji spodziewamy się w III – IV kwartale tego roku – mówi „Parkietowi” Beata Mońka, prezes Canal+ Cyfrowego.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/724896_Canal+_Cyfrowy:_Do%C2%A0fuzji_bedziemy_konkurowac_z%C2%A0platforma_%E2%80%9En%E2%80%9D.html (dostęp płatny)

Hawe: Dziś obiecane wstępne wyniki za 2011 rok?

Urszula Zielińska

– Hawe prawdopodobnie w poniedziałek po sesji poda szacunkowe wyniki za 2011 rok – poinformowała nas osoba zbliżona do spółki. – Tydzień później być może opublikuje prognozy na 2012 rok – dodała.

http://archiwum.parkiet.com/artykul/724897_Hawe:_Dzis_obiecane_wstepne_wyniki_za_2011_rok.html (dostęp płatny)

Tablety w każdej szkole?

Agnieszka Niewińska

Placówki zapowiadają, że będą walczyć o pieniądze na komputery czy skanery z programu „Cyfrowa szkoła”. Pilotażowy program „Cyfrowa szkoła” jest pomyślany głównie pod kątem przyszłorocznych czwartoklasistów. Pozwoli dyrektorom wyposażyć placówki w komputery, tablety, rzutniki, szybkie łącza internetowe, skanery i inne nowoczesne urządzenia i programy. Czwartoklasiści mają z nich korzystać na co najmniej pięciu lekcjach w tygodniu. Nie tylko informatyki, ale i na wszystkich innych. Z budżetu państwa przeznaczono nań 50 mln zł. W zależności od liczby uczniów szkoły będą mogły dostać od 90 do nawet 200 tys. zł. By starać się o pieniądze, muszą mieć wkład własny w wysokości 20 proc. wnioskowanej dotacji.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1116939_Tablety_w_kazdej_szkole.html (dostęp płatny)

E-booki coraz popularniejsze

Magda Lemańska

Ry­nek e-bo­oków, któ­ry na fa­li za­in­te­re­so­wa­nia ta­ble­ta­mi i e-czyt­ni­ka­mi po­wo­li na­bie­ra roz­pę­du, w cią­gu naj­bliższych lat sta­nie się po­kaź­nym sek­to­rem – wy­ni­ka z naj­now­szych ba­dań in­sty­tu­tu ba­daw­cze­go IDA­TE. – Spo­dzie­wa­my się, że wy­dat­ki na cy­fro­we książki na świe­cie do 2015 ro­ku bę­dą ro­sły każde­go ro­ku śred­nio o 30 proc., by w 2015 ro­ku się­gnąć 5,4 mld eu­ro, czy­li ok. 12 proc. war­to­ści świa­to­we­go ryn­ku ksią­żek – ko­men­tu­je So­phie Lu­bra­no, szef pro­jek­tu w IDA­TE.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1116925_E-booki_coraz_popularniejsze.html (dostęp płatny)

Jesteśmy konkurencją „n”

Magdalena Lemańska

– Grupa Canal+ planuje rozwój na polskim rynku – mówi Beata Mońka, prezes spółki Canal+ Cyfrowy w rozmowie z Magdaleną Lemańską. Zapewnia, że mimo planów fuzji Cyfra+ wciąż konkuruje o klientów z platformą „n”. Beata Mońka: Uważam się za człowieka mediów. Jeśli patrzy się tylko na branżę telewizyjną, to może dla niektórych jestem nową twarzą, ale w mediach działam od 17 lat. Dla mnie był to naturalny ruch, zresztą już historyczny, bo w firmie jestem już ponad dziewięć miesięcy.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1116966_Jestesmy__konkurencja_%E2%80%9En%E2%80%9D.html (dostęp płatny)

Serwis komputerów opodatkowany tam, gdzie najem serwerowni

Krzysztof Węgrzyn

VAT od usług informatycznych związanych z udostępnieniem nieruchomości powinien być rozliczany w kraju, w którym jest ona położona. Tak orzekł WSA w Łodzi 21 grudnia 2011 r. (I SA/Łd 1343/11). Spółka akcyjna prowadzi działalność w branży informatycznej. Na mocy umowy z zagranicznym kontrahentem udostępniła należące do niej pomieszczenie, które zostało zaadaptowane na serwerownię. Serwery kontrahenta miały być obsługiwane przez pracowników spółki, którzy byli zobowiązani do nadzorowania ich prawidłowego funkcjonowania.

http://archiwum.rp.pl/artykul/1116550_Serwis_komputerow_opodatkowany_tam_gdzie_najem_serwerowni.html (dostęp płatny)

Przedsiębiorcy za, a nawet przeciw ACTA

Ewa Wesołowska

Pozostało 99% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu