– Koncentracja na usługach operatorskich, wyodrębnienie i sprzedaż spółki TK Budownictwo oraz  przekazanie pionu utrzymaniowego do PLK mają na celu poprawę sytuacji rynkowej firmy i jej wyników finansowych. Chcemy dostosować spółkę do wymagań konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego. Zgodnie ze strategią główne działania polegać będą na dostosowaniu pakietu usług do potrzeb klientów oraz podniesieniu jakości obsługi sprzedażowej  i posprzedażowej  – mówi rpkom.pl Michal Hamryszak, prezes TK Telekom.

Według zarządu TK Telekom, z którym rozmawialiśmy w mijającym tygodniu, w końcu ub.r. firma zatrudniała 1470 osób. Dziś – po wydzieleniu spółek TK Utrzymanie (przejęło 430 osób) i zakładając, że TK Budownictwo uda się sprzedać (350 osób) – w firmie będzie około 670 etatów.

Po programie dobrowolnych odejść do końca roku liczba ta może spaść do około 500.

Materiał opowiadający o sposobach restrukturyzacji, planach rozwoju, celach finansowych i możliwościach prywatyzowanego TK Telekom, w tym o negocjacjach z T-Mobile Polska opublikujemy w poniedziałek.

Zapraszamy do lektury.