Na odbywającym się dziś w Pradze 37. zjeździe przedstawicieli regulatorów rynków telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej tworzących organizację BEREC wybrane zostały nowe władze tego ciała na kolejne dwa lata.

Z komunikatu BEREC wynika, że jego członkowie ustalili, że organizacji w 2019 roku będzie przewodził Jeremy Godfrey, szef ComRegu w Irlandii, a w 2020 roku zastąpi go Szwed Dan Sjoeblom, prezes Urzędu ds. Poczty i Telekomunikacji w tym kraju.

W 2019 roku we władzach BEREC znajdzie się Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który został jednym z wiceprzewodniczących. Oprócz niego funkcję tę pełnią Tanja Muha (Słowenia), Konstantinos Masselos (Grecja) oraz Johannes Gungl – szef austriackiego regulatora RTR, który pełnił rolę przewodniczącego BEREC w 2018 r..