indeks_spolek

NR KRS: 391193

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS

(do 2011 r. Spółka z o.o. pod KRS 29159)