Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął aktualizację ogólnokrajowych map popytu na usługi telefonii stacjonarnej, szerokopasmowy Internet oraz na samorządowe hotspoty z dostępem do Internetu w miejscach publicznych.

Urząd liczy, że mapy te uda się opracować na podstawie zebranych informacji od mieszkańców terenów, gdzie brak takiej infrastruktury telekomunikacyjnej. Informacje te można zgłaszać do UKE wypełniając internetową ankietę na stronie regulatora, kontaktując się z urzędem telefonicznie (na infolinię konsumencką) lub tradycyjną pocztą.

Pozyskane informacje zostaną wykorzystane przez UKE w określeniu obszarów szczególnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, gdzie będą mogły być koncentrowane inwestycje telekomunikacyjne. W tym celu po opracowaniu zostaną one udostępnione operatorom (również lokalnym) i zainteresowanym organom samorządu terytorialnego.