W Dzienniku Ustaw z 2012 r. pod pozycją 1445 zostało ogłoszona ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Celem wprowadzonych zmina było j m.in. rozszerzenie uprawnień abonentów usług telekomunikacyjnych, wzmocnienie ochrony danych osobowych oraz zwiększenie konkurencyjności w zakresie usług telekomunikacyjnych.

Szczególne znaczenie mają zapisy ustawy dotyczące umów, regulaminów i cenników, które muszą mieć zrozumiałą i dostępną dla klientów formę. Wprowadzono możliwość przeniesienia numeru telefonicznego do innego operatora w ciągu 24 godzin.

Wprowadzono także możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej operatora. Umożliwi to zawieranie i zmianę umowy bez wychodzenia z domu, a jednocześnie