Firma EO Networks wygrała przetarg na wdrożenie platformy konsultacji on-line w Ministerstwie Gospodarki. Całkowity koszt projektu to 790 tys. zł.

Wybrana oferta była najniższą z ośmiu nadesłanych. Jeśli pozostałe firmy nie złożą protestu, podpisanie umowy z EO Networks nastąpi w ciągu dwóch tygodni. Platforma ma umożliwić każdemu obywatelowi bieżące monitorowanie postępu prac przy tworzeniu nowych regulacji prawych. Użytkownicy platformy będą mogli zgłaszać swoje uwagi, nie tylko do nowopowstających, ale też do funkcjonujących już przepisów.

Platforma ma ruszyć w listopadzie 2012 r.