Sprawa sprzedaży przez zarząd województwa małopolskiego spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa firmie Hyperion stała sie tematem nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego zwołanej na wniosek radnych opozycji.

Marszałek Marek Sowa przedstawił szczegóły dotyczące spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS), okoliczności jej powołania, sprzedaży oraz przyznania dotacji unijnej na realizację projektu budowy sieci szerokopasmowej w Małopolsce. Radni domagali się wyjaśnień w związku z publikacjami w mediach dotyczącymi sprzedaży publicznej spółki podmiotowi prywatnemu.

– Nie mam wątpliwości, że sprzedając spółkę odzyskaliśmy poniesione koszty i zrobiliśmy wszystko, żeby sieć szerokopasmowa mogła zostać wybudowana – powiedział marszałek Sowa.

Marszałek podkreślał, że na każdym etapie postępowania sprawa była przedstawiana radnym województwa rzetelnie, a wszelkie działania były transparentne i zgodne z prawem. Poinformował również, że sam poprosił Najwyższą Izbę Kontroli o przeprowadzenie działań sprawdzających prawidłowość przebiegu procesu sprzedaży spółki MSS. – O wynik kontroli jestem spokojny i liczę na to, że ostatecznie zamknie ona sprawę – mówił marszałek.