Sąd Okręgowy w Olsztynie wybrał ofertę krakowskiej firmy Maxto Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Sp. J. na dostawę, montaż i uruchomienie systemu telefonii w standardzie VoIP oraz zintegrowanie tego systemu z systemem telefonii VoIP działającym w Ministerstwie Sprawiedliwości (jest oparty o rozwiązania firmy Cisco). Wdrożenie obejmie

„jednostki będące w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz dla Sądu Apelacyjnego w Białymstoku”.

Realizacja projektu podzielona będzie na dwa etapy. Pierwszy, który zakończy się do 15 grudnia, obejmuje dostawę niezbędnej infrastruktury. Druga faza, która potrwa do końca marca, dotyczy jej montażu i uruchomienia systemu.

Firma Maxto jako jedyna złożyła ofertę w przetargu, mimo że miał charakter otwarty. Z tytułu realizacji zamówienia otrzyma 1,93 mln zł brutto.