Kierowany przez Magdalenę Gaj Urząd Komunikacji Elektronicznej i Urząd Regulacji Energetyki, któremu szefuje Marek Woszczyk, szykują porozumienie dotyczące inwestycji realizowanych przez przedstawicieli branż, nad którymi pieczę sprawują – dowiaduje się rpkom.pl.

UKE i URE będą namawiać i wspierać telekomy (jak się wydaje – głównie sieci komórkowe) i firmy energetyczne w zakresie współdzielenia lokalizacji infrastruktury. Jak wynika z naszych informacji uroczyste podpisanie umowy o współpracy regulatorów w tym zakresie zostanie zawarte w przyszłym tygodniu.

Będzie to kolejny bodziec do kooperacji operatorów telekomunikacyjnych i firm energetycznych. Jak wiadomo przymierzają się one do komercyjnej wzajemnej sprzedaży usług . Grupa TP (Orange Polska) podpisała list intencyjny z PGE, a T-Mobile Polska z Tauronem.

W ubiegłym roku UKE, URE oraz Urząd Transportu Kolejowego sprzymierzyły się w walce przeciwko kradzieży infrastruktury podlegających im firm.

Z kolei w 2011 roku UKE i UTK współpracowały przy badaniu zasięgu i jakości połączeń oraz transmisji danych w sieciach komórkowych, pracujących w standardzie GSM 900/1800 i UMTS, na głównych trasach przemieszczania się kibiców podczas EURO 2012.