Rozporządzenie do Megaustawy ws. inwentaryzacji prawie gotowe

Publikacja: 28.12.2010 14:39

W ciągu dwóch najbliższych dni, jeszcze przed końcem roku, na biuro ministra spraw wewnętrznych i administracji ma trafić „mapowe” [b]rozporządzenie w sprawie inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej[/b] i określenia stopnia pokrycia tą infrastrukturą.

To kolejne rozporządzenie wykonawcze do ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która weszła w życie w lipcu. Uchwalono już akt w sprawie [b]opłat za wniosek o opinię Prezesa UKE na prowadzenie działalności telekomunikacyjnej przez samorządy[/b].

Według założeń, rozporządzenie inwentaryzacyjne powinno wejść w życie 17 stycznia, kiedy upływa określony w Megaustawie vacatio legis dotyczące przepisu i inwentaryzacji infrastruktury.

W toku prac legislacyjnych wciąż znajduje się [b]rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla sieci telekomunikacyjnych[/b] (art. 3 ust. 8), który przeszedł już etap konsultacyjny.

Z kolei rozporządzenie do ustawy Prawo Budowlane, dotyczące [b]warunków, jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowania[/b], określające, w jaką infrastrukturę telekomunikacyjną mają być wyposażone budynki mieszkalne, jest na etapie konsultacji społecznych.

Wciąż jednak nie zaczęły się prace nad dwoma fakultatywnymi aktami wykonawczymi: rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej (art. 28) oraz rozporządzeniem dotyczącym opłat za korzystanie z nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa (art. 33 Megaustawy). Takim sam status ma rozporządzenie dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego (ustawa o drogach publicznych), którym zajmuje się departament dróg i autostrad resortu infrastruktury.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu