Anna Streżyńska, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej podczas dzisiejszej konferencji prasowej podsumowującej dokonania regulatora rynku w czasie jej kadencji zasugerowała, że po objęciu stanowiska prezesa przez Magdalenę Gaj, UKE będzie realizować projekt systemowy finansowany z funduszy unijnych. Jego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji projektów szerokopasmowych dofinansowywanych z funduszy unijnych.

– UKE realizował szereg działań w tym zakresie własnym sumptem, ale potrzeby są znacznie większe. Wraz z pojawieniem m się nowego prezesa do UKE powinien trafić też projekt systemowy – mówiła podczas konferencji Anna Streżyńska.

Realizację projektu systemowego powierzono w zeszłym roku resortowi infrastruktury (odpowiedzialna za to była Magdalena Gaj, jako wiceszef resortu) , choć pierwotnemu miał on być w gestii UKE. Do dyspozycji na ten cel resort otrzymał 36 mln zł. Działania podzielona na dwie części – walkę z wykluczeniem cyfrowym (co zlecono Stowarzyszeniu Miasta w Internecie z budżetem około 15 mln zł) oraz na wsparcie doradcze budowy infrastruktury szerokopasmowej.