Operator sieci wRodzinie negocjuje umowę o połączeniu sieci z PTK Centertel. Centernet utrzymuje, że oferta rozliczeń międzyoperatorskich nie obejmuje usług SMS i MMS, i że operator sieci Orange próbuje w ten sposób opóźnić uregulowania stosunków między operatorami. Centernet w piśmie do UKE sugeruje, że PTK Centertel wysłał Centernetowi wzorcową ofertę skierowaną do sieci stacjonarnych. Według Centertele natomiast oferta na SMS i MMS została Centernetowi przedstawiona, ale jej warunki zostały odrzucone.

Operatorzy prowadzą rozmowy za pośrednictwem UKE. Umowa o połączeniu sieci na komercyjnych zasadach nie została zawarta. Zastąpi ją administracyjna decyzja urzędu. UKE wskazuje, że rynek SMS i MMS nie należy do żadnego z 18 rynków właściwych, i że jako taki nie podlega regulacjom. Sytuacja może się zmienić, ponieważ nowe Prawo telekomunikacyjne nie ogranicza już krajowych regulatorów do 18 zdefiniowanych rynków. W UKE tymczasem leży już wniosek P4, który dąży do obniżenia hurtowych stawek na SMS i MMS, o ingerencję urzędu w rynek wiadomości tekstowych i multimedialnych.

W chwili obecnej Centernet świadczy usługi dzięki umowie o roaming krajowy z Polską Telefonią Cyfrową, operatorem sieci Era.