– Izba wnosi o zmianę Projektu i utrzymanie dotychczasowego modelu do czasu kolejnej kolekcji danych od operatorów alternatywnych. W tym czasie, w oparciu o dotychczas zebrane dane powinny być prowadzone prace mające na celu zbadanie, czy testy MS/PS zostały zbudowane prawidłowo i czy nie są obarczone błędami – napisała[link=http://www.uke.gov.pl/_gAllery/33/30/33305/Stanowisko_KIGEiT.pdf] w stanowisku [/link]do projektu nowych decyzji BSA [b]Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji[/b]. Według Izby czas potrzebny na zebranie nowych danych [b]zajmie operatorom 8 miesięcy[/b].

KIGEiT wskazuje, że projektując nowe [b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] nie zebrał danych od wszystkich operatorów zainteresowanych nową decyzją BSA, a część uzyskanych danych odrzucił. Według KIGEiT proponowana przez UKE metoda ustalania hurtowych cen usług BSA oparta na kosztach przedstawionych przez [b]Telekomunikację Polską[/b] oraz tzw. teście ceny i marży ([i]price squeeze/margin squeeze[/i]) obarczona jest jeszcze niedoskonałościami, w tym nie jest przejrzysty dla operatorów alternatywnych. Zdaniem Izby najlepiej byłoby pozostawić na najbliższe kilka miesięcy w obrocie gospodarczym metodę ustalania cen BSA na podstawie cen detalicznych usług dostępowych TP.

Nowa metodologia ustalania cen BSA jest jednym z fundamentów zeszłoroczonego porozumienia UKE z TP. Ma umożliwić operatorowi narodowemu skuteczniejszą, niż do tej pory konkurencję na rynku usług dostępowych z operatorami alternatywnymi. KIGEiT jest ich rzecznikiem.