200 latarników Polski cyfrowej, którzy złożyli najlepsze propozycje w konkursie na  lokalne plany działania dostanie granty o wartości 26500 zł brutto. Pieniądze mają stanowić dla nich wsparcie na działania w ramach projektu polska Cyfrowa Równych Szans, realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W konkursie Latarnicy złożyli 223 oferty, spośród których Komisja konkursowa wybrała 200. Celem konkursu było wyłonienie najbardziej kreatywnych i innowacyjnych lokalnych planów działania Latarników Polski Cyfrowej, które umożliwią osobom wykluczonym cyfrowo z pokolenia 50+ zrobienie pierwszego kroku w internecie.

– Ocenialiśmy nadesłane propozycje zgodnie z wymogami regulaminowymi, ale w trakcie naszej pracy zauważyliśmy coś co nas szczególnie poruszyło: wielki entuzjazm i wolę działania, jaki przebijał się przez dużą cześć zgłoszonych ofert – podkreślił Artur Krawczyk, wiceprzewodniczący Komisji Konkursowej.  Komisji przewodniczył Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji w Polsce.

Granty będą wypłacane w 18 częściach, co miesiąc po spełnieniu przez Latarnika wymogów merytorycznych i formalnych, opisanych w regulaminie i umowie.