W I kwartale przyszłego roku w Katowicach na terenie Mrówczej Górki uruchomione zostanie nowe centrum przetwarzania danych. Początkowo o powierzchni 800 m2, która pomieści 250 szaf. Docelowa powierzchnia w centrum podstawowym i zapasowym ma osiągnąć w ciągu trzech lat 4000 m2 w ramach kolejnych trzech etapów rozbudowy. Centrum zapasowe powstanie w Bytomiu. Całość inwestycji szacowana jest na 40 mln zł.

Utrzymaniem centrum zajmuje się [b]3Services Factory S.A.[/b] – spółka zależna [b]Telekomunikacji Kopalń Piasku[/b] i koncernu [b]PCC[/b]. Jej szefem jest [b]Zbigniew Szkaradnik[/b], pełniący również funkcję prezesa zarządu TKP, które działają pod marką [b]Śląskich Sieci Światłowodowych[/b]. TKP ma 49 proc. akcji 3Services Factory, a PCC 51 proc. PCC jest również powiązane kapitałowo z TKP.

Jeżeli 3Services Factory zralizuje swój plan inwestycyjny, to powstanie jedno z największych centrów przetwarzania danych w Polsce.