Operatorzy zrzeszeni w Krajowej Izbie Komunikacji Ethernetowej zawarli ramową umowę tranzyt połączeń głosowych na platformie VoIP Crowley Data Poland.

Jak relacjonował podczas trwającej w Bełchatowie VII Konferencji KIKE Tomasz Tarnowski (Proxnet) Izba miała problem z zawarciem tego typu umowy, ponieważ operatorzy hurtowi oczekiwali konsolidacji umowy na zasadzie: „jedno porozumienie, jedna faktura”. To nie odpowiadało członkom KIKE, którzy chcieli jednostkowych umów i rozliczeń, ale zliczanie wspólnie generowanego ruchu dla uzyskania korzystniejszych stawek. Taka umowę udało się zawrzeć z Crowleyem dzięki, zdaniem Tomasz Tarnowskiego, odpowiedzialnego w CDP za usługi dla ISP Piotra Kolasińskiego, który przekonał zarząd do zawarcia ramowego porozumienia z KIKE.

Zawiera oni między innymi darmowe połączenia hurtowe (dla operatora) pomiędzy sieciami członków KIKE, obsługę przeniesionych numerów, przychody dla ISP z tytułu terminacji połączeń przychodzących, jak również mechanizm automatycznej obniżki stawek za połączenia przy przekraczaniu kolejnych progów wolumenu minut. W chwili obecnej w projekcie uczestniczy siedmiu operatorów, którzy generują 300 tys. minut miesięcznie.