Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował badanie jakości zestawiania połączeń w sieciach mobilnych wzdłuż dwóch tras kolejowych: Warszawa – Katowice – Wrocław oraz Wrocław – Poznań – Warszawa. Statystycznie wzdłuż tych dwóch tras Polkomtel odnotował 98,25 proc. udanych połączeń, Orange – 97,9 proc., T-Mobile – 94,35 proc., a Play – 89,01 proc.

Najlepszy wynik odnośnie odsetka udanych połączeń (99,48 proc.) odnotował Orange na trasie Wrocław – Poznań – Warszawa, najgorszy (88,96 proc.) Play na trasie Warszawa – Katowice – Wrocław.

Jakoś transmisji głosu dla wszystkich operatorów mieściła się na ogół w widełkach ocen: „bardzo dobra” – „dobra”. W liczbach najlepiej wyglądało to znowu dla Plusa, a najgorzej dla Playa, przy czym w różnicach pomiędzy operatorami było mniej prawidłowości (np. Orange blisko Playa na jednej z tras). Najwięcej połączeń w sieci UMTS realizowała sieć Play przed Plusem i Orange. Najmniej było ich w sieci T-Mobile.

UKE zrealizował badanie 29 marca. Było ono wynikiem porozumienia z Urzędem Transportu Kolejowego, a jego celem zbadania jakości sieci komórkowych wzdłuż tras, jakimi przemieszczać się mają kibice podróżujący pomiędzy stadionami rozgrywek Euro 2012.