Konsorcjum, którego liderem jest Wasko, podpisało umowę na zaprojektowanie i wykonanie sieci szerokopasmowej na obszarze województwa dolnośląskiego.

Wartość umowy wynosi 148,9 mln zł

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie przez Konsorcjum robót dotyczących budowy sieci szerokopasmowej na obszarze województwa dolnośląskiego o długości ok. 1 769 km wraz z centrami zarządzania siecią oraz punktami wymiany ruchu.

Zgodnie z umową prace mają zostać zakończone do dnia 30 września 2013 roku.

W skład konsorcjum obok Wasko wchodzą Fonbud i Jacek Dudek Telnet.