Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło przetarg na operatora, który przez 30 miesięcy (od daty zawarcia stosownej umowy) będzie świadczył na jego rzecz usługi telefonii komórkowej.

Obecnie resort korzysta z technologii push-mail opartej na rozwiązaniu BlackBerry Enterprise Server 5.0 oraz terminalach BlackBerry. I – jak wynika z ogłoszenia – nie zamierza z niej rezygnować.

Dlatego życzy sobie, żeby usługi telekomunikacyjne (łączność głosowa, tekstowa, multimedialna,  dostęp do Internetu, korporacyjna usługę transmisji danych oraz dostęp do zamkniętego, prywatnego APN) świadczone były na bazie terminali i czytników BlackBerry, które ma dostarczyć operator. Umowa obejmowała będzie dostawę (w czterech etapach) łącznie 2,5 tys. nowych czytników BlackBerry Smart Reader 2.0 oraz tyle samo fabrycznie nowych terminali BlackBerry pozbawionych blokady. Potrzebuje też 1,5 tys. aktywnych kart SIM.

Na podstawie wadium, które resort przygotował na ten projekt (100 tys. zł) można szacować budżet zamówienia na ok. 3 mln zł. Przetarg ma charakter otwarty. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 15 października.