Poznaniacy mogą rejestrować się w miejskim serwisie ostrzegawczym, dzięki czemu w sytuacjach zagrażających ich życiu otrzymają informacje o takich zdarzeniach jak powodzie, epidemie czy skażenia chemiczne. SMS-owy system do przekazywania ostrzeżeń uruchomiło Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta Poznania.

Wszystkie poznańskie osiedla otrzymały swój kod rejestracyjny. Każdy mieszkaniec może zarejestrować się w serwisie ostrzegawczym wysyłając SMS-em kod swojego osiedla pod numer 661 000 112. Otrzymywanie ostrzeżeń w ramach systemu jest bezpłatne, użytkownik ponosi koszt tylko przy rejestracji – zgodnie z cennikiem operatora własnego telefonu komórkowego.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego korzystało z systemu przekazywania SMS-ów przy koordynacji działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego miasta Poznania oraz do współpracy z lokalnymi mediami, podczas zagrożenia powodziowego w 2010 r. Wtedy jednak jeszcze bez wykorzystania systemu do powiadamiania mieszkańców. Koszt rozbudowy systemu to około 20 tys. zł.