Strategiczny alians T-Mobile Polska i Alior Banku

Przedstawiciel T-Mobile w radzie nadzorczej banku, opcja odkupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wyboru innej instytucji do kontynuacji umowy – takimi klauzulami obwarowana jest umowa, na podstawie której komórkowa sieć wchodzi w usługi bankowe. Formalnie będzie pośrednikiem Alior Banku, oferującym wybrane produkty wspólnego przedsięwzięcia w swoich punktach sprzedaży, zapewniając także brand oraz marketing.

Publikacja: 12.12.2013 08:42

Strategiczny alians T-Mobile Polska i Alior Banku

Foto: ROL

T-Mobile Polska i Alior Bank podpisały wczoraj (11 grudnia) umowę o współpracy w zakresie przygotowania kompleksowej oferty produktów i usług bankowych oraz zapewnienia do nich wielokanałowego dostępu – poinformowali dziś rano partnerzy.

Według komunikatu prasowego, „porozumienie o charakterze strategicznym pozwoli uzyskać niespotykaną dotąd skalę synergii pomiędzy najbardziej innowacyjnym polskim bankiem, a operatorem telekomunikacyjnym o globalnym zasięgu, obsługującym w Polsce ponad 15 mln klientów”.

Celem współpracy jest „zaoferowanie obsługi bankowej klientom T-Mobile Polska oraz zapewnienie im oraz obecnym klientom Alior Sync, najnowocześniejszych rozwiązań technologii internetowej i mobilnej, bankowości transakcyjnej oraz produktów i usług, które łączyć będą unikalne korzyści wynikające ze współpracy banku i firmy telekomunikacyjnej”.

„Będzie to pierwszy w Europie, tak kompleksowy projekt współpracy banku i firmy telekomunikacyjnej” – czytamy.

Na podstawie zawartej umowy klientom oferowane będą m.in.: rachunki bankowe, depozyty, kredyty, pożyczki i limity kredytowe oraz karty płatnicze. Operator i bank będą świadczyli usługi dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą oraz małych i średnich firm. Stworzone i wdrożone w ramach porozumienia produkty i usługi będą dostępne w punktach sprzedaży T-Mobile, za pośrednictwem urządzeń mobilnych, serwisów internetowych, Contact Center oraz Wirtualnego Oddziału.

W celu realizacji projektu Alior Bank utworzy dedykowaną jednostkę w swojej strukturze organizacyjnej, która będzie mogła w kompleksowy sposób prowadzić operacje oraz wdrażać szereg nowoczesnych funkcjonalności i produktów powstałych na bazie rozwiązań zastosowanych w wirtualnym banku nowej generacji Alior Sync. Alior Bank w ramach umowy będzie odpowiadał m.in. za ciągłość prowadzenia działalności operacyjnej.

Współpraca pomiędzy firmami będzie prowadzona pod marką związaną z T-Mobile, który będzie w możliwie najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, brał udział w kształtowaniu modelu biznesowego i działalności operacyjnej. Kwestia znaków towarowych, ma zostać uzgodniona w ciągu 30 dnia.

W tym celu do rady nadzorczej Alior Banku zostanie powołany przedstawiciel T-Mobile. Akcjonariusze Alioru mają na to 60 dni.

Umowa banku i operatora ma również kilka innych klauzul regulujących prawa T-Mobile Polska do zabezpieczenia własnych interesów w przyszłości. Mówi o tym szczegółowo giełdowy komunikat Alior Banku. Bank przygotował też prezentację, gdzie informuje, że w ciągu 5 lat chce zdobyć 2 mln klientów, głównie spośród baz klientów T-Mobile.

Do najważniejszych zaliczyć należy warunki finansowe i opcję nabycia przedsiębiorstwa budowanego przez Alior Bank na rzecz T-Mobile.

* Warunki finansowe

Wynagrodzenie T-Mobile z tytułu świadczenia usług pośrednictwa finansowego składać się będzie z trzech składników: 1) jednorazowego za każdego nowego klienta, który spełni kryteria wskazane w Umowie, 2) miesięcznego w wysokości zależnej od liczby klientów spełniających kryteria wskazane w Umowie, oraz 3) elementu odpowiadającego wartości brutto 35% (słownie: trzydzieści pięć procent) kalkulacyjnego zysku Oddziału Banku przed opodatkowaniem.

* Opcja Nabycia: 400-500 zł za aktywnego klienta

W okresie do dnia 30 czerwca 2038 r. wskazanemu przez T-Mobile podmiotowi, jak również T-Mobile będzie przysługiwała opcja nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku obejmującej Oddział Banku. Opcja ta będzie mogła zostać zrealizowana w oparciu o przyjęcie złożonej przez Bank nieodwołalnej oferty sprzedaży ZCP. Zbycie może nastąpić za cenę wynoszącą iloczyn liczby aktywnych klientów (spełniających kryteria określone w Umowie) oraz cenę z przedziału 400-500 zł, w zależności od realizacji odpowiednich zobowiązań banku określonych w umowie. Zgodnie z Umową powyższa cena ma podlegać waloryzacji od roku 2022 roku.

Opcja może zostać zrealizowana przez T-Mobile po 5 latach od wejścia w życie umowy albo wcześniej, w przypadkach wskazanych w Umowie, związanych z naruszeniem przez bank zobowiązań określonych w umowie lub wskazanymi w umowie przypadkami rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, niewypełnieniem celów finansowych związanych z umową lub uzyskania kontroli nad bankiem przez podmiot konkurencyjny lub podmiot zależny od podmiotu konkurencyjnego w stosunku do T-Mobile.

– Nadrzędnym celem T-Mobile jest dostarczanie klientom rzeczywistych i istotnych dla nich korzyści. Dlatego tak kluczowe jest innowacyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców podejście. Współpraca z Alior Bankiem jest tego przykładem. Jeszcze w pierwszej połowie 2014 roku klienci zapoznają się z nowymi możliwościami jakie udostępnimy im dzięki podpisanej umowie. Szczegóły jednak zaprezentujemy, gdy nasza propozycja będzie gotowa do komercyjnego wdrożenia – brzmi wypowiedź  Miroslava Rakowskiego, prezesa T-Mobile Polska.

– W ciągu najbliższych 5 lat usługi bankowe zmienią się całkowicie za sprawą mobilnej rewolucji.  Odpowiedź na to wyzwanie stanowią alianse pomiędzy bankami i firmami telekomunikacyjnymi, to one będą tworzyć przyszłą bankowość – tłumaczy Wojciech Sobieraj, prezes zarządu Alior Banku. – Wspólne przedsięwzięcie Alior Banku i największego polskiego operatora telefonii komórkowej umożliwi wprowadzenie na rynek rozwiązań, produktów i usług, których nie jest w stanie samodzielnie zaoferować żaden inny bank działający w Polsce – dodaje.

Współpraca z T-Mobile oznacza dla Alior Banku m.in. znaczne rozszerzenie sieci sprzedaży, dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii mobilnych, co w istotny sposób zapewni znaczącą dynamikę akwizycji klientów oraz – zapewniono – wzrost rentowności banku.

T-Mobile Polska i Alior Bank podpisały wczoraj (11 grudnia) umowę o współpracy w zakresie przygotowania kompleksowej oferty produktów i usług bankowych oraz zapewnienia do nich wielokanałowego dostępu – poinformowali dziś rano partnerzy.

Według komunikatu prasowego, „porozumienie o charakterze strategicznym pozwoli uzyskać niespotykaną dotąd skalę synergii pomiędzy najbardziej innowacyjnym polskim bankiem, a operatorem telekomunikacyjnym o globalnym zasięgu, obsługującym w Polsce ponad 15 mln klientów”.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów