indeks_spolek

NR KRS: 371135

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS

(w 2011 r. połączona z TP Emitel KRS 60959)