Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wspólnie zwróciły się do Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu komunikacji Elektronicznej o wyjaśnienie prawnych wątpliwości, jakie narosły wokół statusu urządzeń wchodzących w skład komórkowych stacji bazowych na obiektach budowlanych. Izby wskazują, że wymaganie przez organy nadzoru budowlanego uzyskania pozwoleń na budowę w sytuacji umieszczania stacji bazowej na obiekcie budowlanym, jest bezzasadne.

Izby proszą resort i UKE o „rozważnie możliwości wprowadzenia zmian” do ustawy prawo budowlane, które spowodują, że instalowanie stacji bazowych będzie zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, wbrew wątpliwościom, jakie w tej kwestii ma Naczelny Sąd Administracyjny, które poskutkowały sprzecznymi orzeczeniami organów nadzoru budowlanego, które w niektórych przypadkach nakazywały rozbiórkę BTS-ów.

Prezesi obu izb, Wacław Iszkowski (PIIT) oraz Stefan Kamiński (KIGEiT) zaproponowali odpowiednią zmianę przepisów. Treść tego i innych dokumentów można znaleźć m.in. na stronie internetowej PIIT.