Exatel rozwiązał w 2009 r. 24,4 mln zł rezerwy utworzonej w związku ze sporem z jednym z kontrahentów i jego zysk operacyjny powiększył się dzięki temu w porównaniu z 2008 r o 40,8 mln zł – podała Polska Grupa Energetyczna, właściciel operatora, w opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu rocznym. Akcjonariusz nie podał pełnych wyników telekomu. Po trzech kwartałach ub.r. Exatel miał 413 mln zł przychodów (o 1,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2008 r.), 45,5 mln zł zysku operacyjnego (24,7 mln zł rok wcześniej) i 26,2 mln zl zysku netto. Według PGE, nakłady inwestycyjne Exatela na teleinformatykę wyniosły w ubiegłym roku 45,3 mln zł.