Przychody polskich telekomów z usług dla firm znowu rosną

Około 11 mld zł wyniosą w 2012 roku przychody krajowych telekomów z tytułu usług stricte telekomunikacyjnych dla firm – spodziewa się firma analityczna PMR. To o 0,8 proc. więcej niż w 2011 r., a operatorzy sądzą, że tendencja nadal będzie wzrostowa.

Publikacja: 27.12.2012 17:34

Przychody polskich telekomów z usług dla firm znowu rosną

Foto: ROL

Od 2009 r. wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce spada. Do 2011 r. również przychody operatorów z segmentu biznesowego notowały spadki, chociaż na nieco niższym poziomie. W 2012 r. jednak sytuacja uległa zmianie – uważają analitycy firmy consultingowej PMR.

Jak wynika z ich analiz, w kończącym się 2012 roku, operatorzy po raz pierwszy od 4 lat zanotowali wzrost przychodów od klientów biznesowych. Był on jednak na tyle niewielki (0,8 proc.), że nie zrekompensował branży spadku w segmencie indywidualnym.

Jak mówi nam Zoran Vuckovic, autor raportu, łączne przychody operatorów z usług dla biznesu wyniosły w 2012 r. około 11 mld zł. Zaznacza on, że kwota ta nie odpowiada budżetom firm na telekomunikację, ponieważ nie obejmuje VAT-u, czy innych elementów, jakie operatorzy sprzedają firmom, np. sprzętu, czy oprogramowania.

Liczona w ten sam sposób wartość polskiego rynku telekomunikacyjnego w 2012 r. mierzona wysokością wpływów z usług, szacuje PMR, spadła o 0,8 proc. Tu jednak Vuckovic nie zdradza, do ilu.

PMR szacuje, że w br. sieci komórkowe w Polsce miały 49,5-proc. udział w wydatkach przedsiębiorstw na usługi telekomunikacyjne, nieco mniejszy niż w 2011 r. (50 proc.). Ale w porównaniu z 2007 r., oznacza to jednak umocnienie ich pozycji o 2 pkt. proc.

Na podstawie tych danych można szacować, że operatorzy mobilni wypracowali w br. z tytułu usług głosowych, SMS i mobilnego Internetu dla firm 5,4 mld zł sprzedaży. To około 20 proc. ich łącznych tegorocznych przychodów.

W tym samym czasie, segment DLISP (transmisja danych, łącza dzierżawione i dostęp do Internetu) odpowiadał za 30 proc. przychodów operatorów z usług dla firm. Wielkość ta urosła od 2007 r. o 9 pkt. proc. Można szacować, że telekomy uzyskały w ten sposób 3,3 mld zł.

W latach 2007-2012 spadek udziałów w rynku usług telekomunikacyjnych dla firm zanotowała zaś telefonia stacjonarna. Udziały tego segmentu obniżyły się z o 10 pkt. proc. do 20 proc. w 2012 r. Telekomy wypracować mogły więc z tych usług 2,2 mld zł.

PMR podaje, że na polskim rynku telekomunikacyjnym dla segmentu biznesowego przeważają przychody pochodzące od firm małych i średnich. Ich udział jest różny dla poszczególnych segmentów. W telefonii komórkowej jest on najwyższy i odpowiada za ponad cztery piąte rynku. W segmencie telefonii stacjonarnej z kolei jest niższy i generuje połowę jego przychodów. Udział MŚP w przychodach z usług dostępu do Internetu oscyluje wokół 70 proc.

W opinii przedstawicieli firm telekomunikacyjnych badanych przez PMR w III kw. br., w ciągu 12 miesięcy przedsiębiorstwa powinny zwiększyć swoje wydatki na większość usług telekomunikacyjnych.

Spośród wymienionych segmentów najwyższe wzrosty powinien osiągnąć segment usług dostępu do Internetu mobilnego, transmisji danych oraz hostingu. Tego spodziewa się około 2/3 respondentów.

Należy zaznaczyć, że największy odsetek respondentów wymienił systemy komunikacji zunifikowanej, jako najbardziej perspektywiczne – 70 proc. pytanych uważa, że wydatki przedsiębiorstw na tego typu systemy będą się zwiększać w następnych 12 miesiącach.

Segmentami, co do których opinie respondentów pod kątem przewidywanych wydatków w następnych dwunastu miesiącach są podzielone, są usługi łączy dzierżawionych, rozmów za pomocą sieci telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu stacjonarnego.

„Należy zaznaczyć, że spadek lub wzrost wydatków, w opinii respondentów, może być konsekwencją zarówno zmian w korzystaniu z danego typu usług, jak i  zmian cen. Drugi czynnik jednak oddziałuje znacznie częściej i jest następstwem walki cenowej toczonej przez operatorów” – podaje PMR.

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu