Stanowisko T-Mobile Polska: uwagi szczegółowe, bez oceny wprost

Dla optymalizacji całego procesu aukcyjnego konieczne jest dokonanie szczegółowej analizy całości przepisów dotyczących aukcji – uważa T-Mobile

Publikacja: 09.09.2015 14:11

„Pomimo, iż przedmiotem niniejszych konsultacji jest projekt nowelizacji Rozporządzenia, TMPL uważa, iż zmiany legislacyjne wprowadzane wyłącznie na poziomie aktu wykonawczego jakim jest Rozporządzenie byłyby niewystarczające, bowiem dla optymalizacji całości procesu aukcyjnego koniecznym jest dokonanie szczegółowej łącznej analizy obejmującej przegląd całości przepisów w zakresie przeprowadzenia aukcji – czyli na poziomie zarówno ustawy Prawo telekomunikacyjne jak i Rozporządzenia.

Biorąc jednak pod uwagę, że obecne konsultacje dotyczą wyłącznie projektu Rozporządzenia, TMPL w niniejszym stanowisku nie przedstawia propozycji zmian w zakresie aukcji, które powinny zostać wprowadzone na poziomie ustawy Prawo telekomunikacyjne” – czytamy w stanowisku T-Mobile Polska do zakończonych we wtorek konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

– Naszym zdaniem na problemy związane z aukcją, w tym na funkcjonowanie otoczenia prawnego dotyczącego aukcji należy patrzeć znacznie szerzej, systemowo – o czym zresztą mówimy od dawna. Rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, ważnym, ale samo wprowadzenie w nim zmian nie rozwiąże wszystkich problemów. Nasze stanowiska konsultacyjne dotyczące aukcji prowadzone w 2013-2014 wyraźnie postulowały, że niezbędne do są zmiany zarówno na poziomie ustawowym – Prawo telekomunikacyjne, jak i na poziomie aktów wykonawczych. A więc jesteśmy krytyczni ale wskazaliśmy też konstruktywnie, co trzeba by zmienić, aby konstrukcja aukcji pozwalała na jej prężne przeprowadzenie – wyjaśnia na prośbę rpkom.pl Cezary Albrecht, dyrektor departamentu strategii i spraw regulacyjnych T-Mobile Polska.

W dalszym ciągu operator punkt po punkcie analizuje opublikowaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji treść rozporządzenia i proponuje do nich zmiany.

T-Mobile Polska proponuje m.in., aby:

* dodatkowa runda po 115 dniu licytacji odbyła się nie wcześniej niż 3 dni i nie później niż 10 dni od zakończenia ostatniej rundy w 115 dniu aukcyjnym.

* do finalnej rundy mogli przystąpić uczestnik aukcji, którzy skutecznie złożył ofertę aukcyjną w ostatniej rundzie w 115 dniu aukcyjnym II etapu aukcji lub posiadał ofertę aukcyjną stanowiącą najwyższą zadeklarowaną kwotę (NZK) na rezerwację częstotliwości;

* wstrzymanie się przez uczestnika od złożenia oferty w ostatniej rundzie 115 dnia aukcyjnego nie stanowiło skutecznego złożenia oferty;

* aby uczestnicy ostatniej rundy składali oferty w zamkniętych kopertach zamiast  w „zalakowanych kopertach” – jak mówi projekt rozporządzenia;

* aby czas na złożenie dodatkowych ofert w przypadku dogrywki wynosił od 5 do 10 dni;

* aby doprecyzować, czym jest „dzień aukcyjny” wprowadzany przez rozporządzenie do porządku prawnego (istnieje tylko w dokumentacji aukcyjnej) w następujący sposób: „Dzień, w którym przeprowadzona została co najmniej jedna runda aukcji, zwany jest dalej „dniem aukcyjnym”;

* aby wprowadzić do procedury aukcji proces weryfikacji wiarygodności uczestników aukcji w I etapie aukcji.

„Pomimo, iż przedmiotem niniejszych konsultacji jest projekt nowelizacji Rozporządzenia, TMPL uważa, iż zmiany legislacyjne wprowadzane wyłącznie na poziomie aktu wykonawczego jakim jest Rozporządzenie byłyby niewystarczające, bowiem dla optymalizacji całości procesu aukcyjnego koniecznym jest dokonanie szczegółowej łącznej analizy obejmującej przegląd całości przepisów w zakresie przeprowadzenia aukcji – czyli na poziomie zarówno ustawy Prawo telekomunikacyjne jak i Rozporządzenia.

Biorąc jednak pod uwagę, że obecne konsultacje dotyczą wyłącznie projektu Rozporządzenia, TMPL w niniejszym stanowisku nie przedstawia propozycji zmian w zakresie aukcji, które powinny zostać wprowadzone na poziomie ustawy Prawo telekomunikacyjne” – czytamy w stanowisku T-Mobile Polska do zakończonych we wtorek konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie przetargu, aukcji oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą