Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, została wybrana na przewodniczącą Rady Międzynarodowej Organizacji Łączności Kosmicznej „Intersputnik„. Jej kadencja na tym stanowisku potrwa rok.

Międzynarodowa Organizacja Łączności Kosmicznej „Intersputnik” została utworzona w 1971 r.  z inicjatywy ówczesnego ZSRR. Jest jednym z pierwszych operatorów satelitarnych, który świadczy usługi telekomunikacyjne. Organizacja wynajmuje satelity operatorom telekomunikacyjnym, nadawcom telewizyjnymi i innym firmom komercyjnym