DPTG wyczerpało na ten moment działania prawne przeciwko Telekomunikacji Polskiej w Polsce, po tym jak Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie stwierdzenia wykonalności orzeczenia Trybunału Arbitrażowego w Austrii – poinformowała TP w komunikacie prasowym odnośnie sporu o użytkowanie magistrali światłowodowej NSL w latach 90-tych. – Oznacza to w tej chwili w praktyce wyczerpanie możliwych działań prawnych strony duńskiej w Polsce. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania przed sądem gospodarczym w Wiedniu, sprawa nie będzie rozpatrywana w Polsce – uważa TP.

– Decyzją sądu, wyrok częściowy wydany przez arbitrów w Wiedniu 24 sierpnia 2010 roku wciąż nie posiada na terytorium Polski mocy prawnej – czytamy. TP zapowiada, że będzie kontynuowała dochodzenie swoich racji przed sądem austriackim.

W 2010 r. Trybunał Arbitrażowy w Wiedniu nakazał TP zapłatę na rzecz DPTG kwoty odpowiadającej blisko 1,6 mld zł z tytułu rozliczeń I fazy eksploatacji NSL. DPTG wniosło już roszczenie dotyczące II fazy domagając się blisko 1,2 mld zł.