Justyna Romanowska pełniła do tej pory funkcję zastępcy dyrektora departamentu telekomunikacji w resorcie cyfryzacji (wcześniej w Ministerstwie Infrastruktury). Wcześniej kierowała biurem współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury. Pracowała także w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończyła Uniwersytet Gdański.