Volkswagen podpisał z T-Systems Polska umowę modernizacji sieci LAN, która obejmie wymianę urządzeń aktywnych oraz rozbudowę okablowania strukturalnego. T-Systems przebuduje także sieć WLAN producenta samochodów, dostarczy rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa (sprzętowe i aplikacyjne) oraz przeprowadzi szkolenia dla pracowników Volkswagena. Całość prac powinna zostać zakończona do końca sierpnia 2010 roku. Należący do koncernu Deutsche Telekom T-Systems świadczy usługi dla grupy Volkswagena, także na poziomie globalnym. W Polsce obie firmy kooperują od siedmiu lat.