W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Sterującego „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych”. Tematem dyskusji były kwestie dotyczące opodatkowania kabli w kanalizacji teletechnicznej.

Posiedzenie związane było z projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (ustawa samorządowa), który dokonuje zmian w wielu innych ustawach, w tym w ustawie o opłatach i podatkach lokalnych. Projekt ustawy samorządowej przygotowało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zaproponowano w nim utrzymanie obecnego stanu prawnego, tj. nieopodatkowywania kabli umieszczonych w kanalizacji kablowej.

– Absolutnie jest to jeden z naszych priorytetów – powiedział na spotkaniu Komitetu Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji. Zapewnił, że resort MAC podtrzymuje w tym względzie swoje wcześniejsze stanowisko i jest przeciwny nakładaniu dodatkowym podatków na operatorów telekomunikacyjnych.

Za utrzymaniem zwolnienia od podatku jednogłośnie opowiedzieli się również sygnatariusze Memorandum.