Telekomunikacja Polska wygrała przetarg ogłoszony przez Ministerstwo Finansów na świadczenie usług transmisji danych w sieci rozległej WAN resortu finansów oraz usługi dostępu do sieci internet. Zadania będą wykonywane w radomskim Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów oraz pozostałych jednostki nadzorowanych i podległych Ministrowi Finansów. Zamawiający zastrzegł sobie, że w trakcie trwania umowy narodowy operator będzie musiał (w większości przypadków od 1 stycznia 2014 r.) zwiększyć przepustowość sieci.

Wartość umowy, która obowiązywała będzie sześć lat, ustalono na 65,8 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez resort finansów był znacznie większy i wynosił 152,5 mln zł brutto. Konkurs miał charakter otwarty. Oferty złożyły w nim również konsorcja Exatela i Netii (oferta zdobyła 91,15 pkt.) oraz GTS Poland i Polskiej Telefonii Cyfrowej (83,43 pkt.). Oferta TPSA zdobyła 100 pkt.