Region Wsparcia Teleinformatycznego Wojska Polskiego w Bydgoszczy wybrał ofertę Polkomtela w przetargu na świadczenie, przez najbliższe dwa lata, usług telefonii komórkowej. Wartość umowy ustalono na 1,34 mln zł brutto.

Zadanie obejmuje też dostawę telefonów komórkowych i modemów. Polkomtel dostarczy klientom z jednostek wojskowych z północnej i zachodniej części Polski, m.in. 4510 aparatów telefonii komórkowej, 4214 aktywnych numerów telefonii komórkowej, 180 aktywnych numerów Internetu mobilnego i 188 modemów do świadczenia usługi internetu mobilnego w technologii LTE z prędkością do 150 Mb/s.

Operator  stworzy też wspólną sieć firmową dla numerów mobilnych i stacjonarnych – resortowych dla rejonu odpowiedzialności Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy i Centrum Wsparcia Teleinformatycznego SZ Warszawa.

Operator sieci Plus jako jedyny złożył ofertę w przetargu, którego budżet wynosił 2,42 mln zł brutto. Wcześniej armia przez wiele lat była jego klientem.