[b]Urząd Komunikacji Elektronicznej[/b] [link=http://www.poig84.uke.gov.pl/]udostępnił internetową aplikację[/link], która umożliwia wyszukiwania rozpoczętych i trwających inwestycji telekomunikacyjnych w poszczególnych gminach Polski.

Z bazy danych można odczytać również informację o klasyfikacji konkretnego obszaru w kontekście dostępności infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (obszary białe, szare i czarne), fakt rozpoczęcia na danym obszarze inwestycji, które są realizowane z dofinansowaniem z POIG 8.4 (bez inwestycji czysto komercyjnych). Ponadto dla 64 gmin można znaleźć dane o inwestycjach prowadzonych przez [b]Telekomunikację Polską[/b] w ramach porozumienia z UKE.

– Za około miesiąca baza będzie uzupełniona o komplet danych na temat inwestycji TP w latach 2011-2012. Wystąpiliśmy również o podobne informacje do innych dużych operatorów – powiedziała podczas trwającej w Warszawie VI spotkania i-NET Meeting, [b]Anna Streżyńska[/b] prezes UKE.

Baza danych ma ułatwić planowanie budowy regionalnych sieci szerokopasmowych oraz budowy sieci dostępowych z wykorzystaniem środków z funduszy strukturalnych.