Urząd Komunikacji Elektronicznej przedłużył o tydzień przetarg na  „Budowę i utrzymanie systemu monitorowania parametrów usług szerokopasmowych”.

Nowy termin składania ofert to 9 sierpnia 2013 r. (do godz. 14.00). Pierwotnie przetarg miał się skończyć dzisiaj, tj. 2 sierpnia.

UKE tłumaczy, że zmiana terminu nastąpiła na skutek interwencji jednego z potencjalnych wykonawców, według którego zakres merytoryczny zamówienia wymaga dłuższej analizy i czasu przygotowania oferty niż tydzień. Wnioskował on wydłużenie przetargu o dwa tygodnie. UKE uznał, że wydłużenie terminu aż od dwa tygodnia nie ma uzasadnienia, ale zdecydował się przedłużyć go o siedme dni.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, uruchomienie i wdrożenie systemu monitorowania parametrów usług szerokopasmowych oraz jego utrzymanie i serwis gwarancyjny. Jednym z istotnych wymagań jest, że System Monitorowania Jakości Internetu musi  współpracować z  portalem Polska Szerokopasmowa w zakresie udostępniania aplikacji pomiarowej  poprzez portal Polska Szerokopasmowa oraz wizualizacji w portalu raportów i wyników pomiaru, w tym w szczególności z systemem wizualizacji map cyfrowych.