Komisja Europejska pilnie śledzi sprawę, aby mieć pewność, że zmiana organizacji nadzoru duńskiego rynku telekomunikacyjnego nie pogwałci zasad wspólnotowego prawa – odpowiedziała Komisja na prośbę rpkom.pl o komentarz w sprawie likwidacji samodzielnego urzędu regulacyjnego w Danii. Przypomnijmy, iż duński rząd zdecydował o przeniesieniu kompetencji National IT nad Telecom Agency (NITA) do czterech ministerstw.

– Zasada niezależności krajowego organu regulacyjnego jest dla Komisji jednym z naczelnych pryncypiów, które będzie wzmacniane wraz z dalszym przyjmowanie wspólnych zasad jednego rynku telekomunikacyjnego – czytamy w piśmie otrzymanym z biura prasowego dyrektoriatu ds. Agendy Cyfrowej. Nie ma w tym piśmie jednak żadnej wzmianki, czy posunięcie duńskiego rządu oceniane jest jako zgodne, czy niezgodne z zasadą niezależności krajowego regulatora.

Niewykluczone, że wynika to z opieszałości Komisji, wspomina ona bowiem w odpowiedzi dla rpkom.pl o informacji z 15 września, że NITA może zostać zlikwidowane, a nie o informacji z 6 października, że zlikwidowane zostało.