Wielkopolska Inea poinformowała, że w piątek (zgodnie z zapowiedzią UKE) otrzymała decyzję Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedłużającą o dwa lata wygasającą dziś w nocy umowę kablówki z Poznańską Spółdzielnią Mieszkaniową „Winogrady”.

Decyzja, mimo innych planów Winograd, przedłuża Inei możliwość świadczenia usług abonentom obsługiwanym z wykorzystaniem infrastruktury PSM do 30 czerwca 2016 roku.

Jak informuje kablówka, w tym czasie planuje ona wybudować na tym obszarze swoją własną sieć i poszerzyć pakiet usług o telewizję (dziś ma na Winogradach abonentów telefonii i Internetu).

Według Inei, decyzja UKE wywołuje skutki prawne od daty jej wydania, czyli od 27 czerwca i podlega natychmiastowemu wykonaniu.