Świat wiedzy w Leopoldinie

Na Uniwersytecie Wrocławskim powstaje wyjątkowa platforma do udostępniania zasobów wiedzy.

Publikacja: 10.08.2020 19:04

Świat wiedzy w Leopoldinie

Foto: cyfrowa.rp.pl

Leopoldina Online to system, który integrował będzie dane z systemów źródłowych i udostępniał je dla użytkowników za pomocą przeglądarki internetowej. – Udostępniane będą unikalne i różnorodne zasoby z wielu dziedzin, jakie obecne są na Uniwersytecie, w tym także zasoby archiwalne, w skład których wchodzić będą skany dokumentów powstałych jeszcze na początku XX wieku, a więc za czasów, gdy Uniwersytet był niemiecki – wyjaśnia prof. dr hab. Robert Olkiewicz, kierownik projektu.

Dzięki Leopoldinie użytkownicy będą mieli dostęp nie tylko do typowych danych naukowych gromadzonych na uczelni, ale także do wyjątkowych zasobów muzealnych i archiwalnych, takich jak zbiory Muzeum Przyrodniczego, w tym jego unikatowa kolekcja motyli, która zostanie udokumentowana w postaci zdjęć i opisów, eksponaty Muzeum Geologicznego, Mineralogicznego oraz Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Platforma pozwoli poznać również Ogród Botaniczny z unikatowymi okazami roślinnymi oraz zbiory kartograficzne, a więc mapy, pochodzące nawet z XIX w., zeskanowane w znakomitej rozdzielczości dzięki nowoczesnemu i wydajnemu skanerowi, którym dysponuje uczelnia. Warto wspomnieć także o unikalnych starodrukach, które są dokumentowane w kompletny sposób tak, aby jak najlepiej poznać kontekst okoliczności, w jakich były sporządzane. Instytut Klimatologii wystawi dane badawcze z ostatnich kilkudziesięciu lat pozwalające badać klimat, a wszystko to jest zaledwie częścią zasobów do udostępnienia.

Wiele z nich digitalizowane jest w Bibliotece Uniwersyteckiej, gdzie opracowuje się jedną z najcenniejszych w Europie kolekcji rękopisów oraz dzieła muzyczne. – Dzięki wdrożeniu nowych funkcjonalności oraz standardu International Image Interoperability Framework (IIIF) w systemach prezentacyjnych możemy tworzyć publikacje wieloformatowo – opisuje Tomasz Kalota, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej.

W ramach projektu będzie uruchomione laboratorium transkrypcji TransLab.uni.wroc.pl, które da możliwość samodzielnego opracowania oraz tłumaczenia udostępnionych tekstów i dołączania ich do danego obiektu cyfrowego. Platformę tworzyć więc będą nie tylko pracownicy uczelni, ale także użytkownicy.

Projekt „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy” realizowany jest w ramach programu operacyjnego „Polska cyfrowa na lata 2014–2020”.

Platforma będzie dostępna dla użytkowników na początku 2021 roku pod adresem leopoldina.pl jako agregator różnych usług cyfrowych między innymi BibliotekaCyfrowa.pl, MuzeumCyfrowe.pl, Archiwum.uni.wroc.pl.

Jakub Maksymowicz

Leopoldina Online to system, który integrował będzie dane z systemów źródłowych i udostępniał je dla użytkowników za pomocą przeglądarki internetowej. – Udostępniane będą unikalne i różnorodne zasoby z wielu dziedzin, jakie obecne są na Uniwersytecie, w tym także zasoby archiwalne, w skład których wchodzić będą skany dokumentów powstałych jeszcze na początku XX wieku, a więc za czasów, gdy Uniwersytet był niemiecki – wyjaśnia prof. dr hab. Robert Olkiewicz, kierownik projektu.

Biznes Ludzie Startupy
Które suplementy diety to ściema? Polski start-up zbada dostępne produkty
Biznes Ludzie Startupy
Chwila zamiast wielu wizyt u lekarzy. Polskie urządzenie dokładnie zbada serce
Biznes Ludzie Startupy
Czeski bot ma zachwycić dzieci. To bajeczna technologia
Biznes Ludzie Startupy
Redukcja kosztów outsourcingu IT receptą na spowolnienie
Biznes Ludzie Startupy
Polacy błysnęli w Szwajcarii. Cyfrowa śluza ochroni kryptowaluty i cenne dane
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?