Innowatorzy poszukiwani

Rusza okrągła, XX edycja konkursu na polski produkt przyszłości.

Publikacja: 25.09.2017 21:45

Innowatorzy poszukiwani

Foto: 123RF

Rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce – takie są kluczowe cele jubileuszowej, XX już edycji konkursu dla firm i jednostek naukowych, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego „Rzeczpospolita” jest patronem.

Szansa na umiędzynarodowienie

W 19-letniej historii konkursu zgłoszono ponad 800 innowacyjnych projektów, m.in. z branży farmaceutycznej, medycznej, elektronicznej i chemicznej. Kapituła nagrodziła dotychczas 49 z nich, a ponad 100 przyznała wyróżnienia. W obecnej edycji Polskiego Produktu Przyszłości uczestnikami mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z biznesu i nauki. Warunek – muszą prowadzić działalność na terenie Polski i przedstawić nowy, innowacyjny wyrób lub technologię.

Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedstawienie nowego, innowacyjnego produktu (wyrobu lub technologii) w jednej z trzech kategorii:

– produkt przyszłości jednostki naukowej,

– produkt przyszłości przedsiębiorcy,

– produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

PARP i NCBR przyjmują do konkursu produkty, które zostały doprowadzone co najmniej do etapu prac wdrożeniowych (produkt niewdrożony), albo zostały wdrożone już do produkcji z zastrzeżeniem, że nie nastąpiło to wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku konkursowego (produkt wdrożony).

W każdej przyznawana jest jedna nagroda oraz maksymalnie cztery wyróżnienia. Nagrodzeni w konkursie otrzymają m.in. możliwość uzyskania grantu w maksymalnej kwocie 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Z kolei wyróżnieni mają możliwość uzyskania do 25 tys. zł.

Przewidziane są także nagrody specjalne. Jury będzie poszukiwać m.in. produktu zgłoszonego przez młodego (funkcjonującego na rynku nie dłużej niż trzy lata) i innowacyjnego przedsiębiorcę a także produktu z branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). W ramach konkursu przyznana ma zostać również nagroda za produkt w obszarze ekoinnowacji (lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w trakcie oceny zgłoszonych produktów).

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach. Pierwszy zakłada zgłaszanie wniosków konkursowych (trwa od 5 września do 6 października), drugi zaś – zgłaszanie wniosków o powierzenie grantu (w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia listy laureatów).

Wnioski konkursowe można składać osobiście lub pocztą do 6 października, do godz. 16.30 w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Firmy stawiają na B+R

Konkurs ma być jednym z elementów pobudzających innowacyjność polskich firm. A z tą wyraźnie jest coraz lepiej. Jak widać na podstawie raportu PARP o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, na przestrzeni lat 2011–2015 widać trend wzrostowy nakładów na badania i rozwój (B+R) w Polsce. Intensywność prac B+R, czyli udział nakładów wewnętrznych na badania i prace rozwojowe w PKB, osiągnęła w 2015 r. 1 proc., wobec 0,94 proc. w 2014 r. i ledwie 0,77 proc. w 2011 r. Poziom ten daje nam 20. miejsce na 28 krajów Unii Europejskiej. Nakłady wewnętrzne na B+R zwiększyły się w 2015 r. do 18,1 mld zł, czyli o 11,7 proc. w porównaniu z 2014 r.

Dane wskazują również, że dynamika nakładów na B+R w 2015 r. była nieco większa niż średnioroczna w latach 2011–2015 (109,1 proc.). Według Eurostatu w latach 2011–2015 Polska zanotowała trzeci co do wielkości (11,1 proc.) wzrost średnioroczny nakładów wewnętrznych na B+R spośród 28 krajów UE. Najwyższym charakteryzowała się Słowacja, która osiągnęła wzrost z 0,88 proc. w 2014 r. do 1,18 proc. w 2015 r. Pozycja innych krajów względem Polski nie zmieniła się.

Co ważne, w badanym okresie wzrost nakładów na B+R w sektorze przedsiębiorstw był wyższy niż nakładów na B+R ogółem. Wydatki firm w tym segmencie (w relacji do PKB )zwiększyły się ponaddwukrotnie (w 2011 r. wynosiły 0,22 proc., a w 2015 r. – 0,47 proc.), o 3,5 mld zł. To spektakularny wynik w porównaniu z sektorem szkolnictwa wyższego (wzrost z 0,26 do 0,29 proc.) czy sektorem rządowym (nieznaczny spadek nakładów na B+R z 0,26 do 0,25 proc.).

Z raportu PARP wynika, że szybko rosła także liczba podmiotów ponoszących nakłady wewnętrzne na prace B+R. W 2015 r. wyniosła ona 4,4 tys., co oznacza przyrost o niemal tysiąc podmiotów (niemal wyłącznie przedsiębiorstw) w porównaniu z rokiem poprzednim (tj. o 21,5 proc.). To oznacza najwyższy wzrost od 2011 r. i to pomimo malejącej dynamiki w tym zakresie w poprzednich latach. W sektorze przedsiębiorstw liczba podmiotów ponoszących nakłady wewnętrzne na B+R wzrosła do 3735 (wzrost o jedną trzecią rok do roku).

W sektorze przedsiębiorstw nakłady na działalność B+R są nadal silnie skoncentrowane w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Blisko dwie trzecie nakładów przedsiębiorstw na działalność B+R ponoszą duże przedsiębiorstwa (63,3 proc.), a jedną piątą firmy średnie (21,4 proc.). Udział małych podmiotów wynosi 10,1 proc., a mikrofirm – 5,2 proc.

Przedsiębiorstwa z przewagą kapitału krajowego generują 43,3 proc. nakładów na B+R w sektorze przedsiębiorstw, podobnie jak te z przewagą kapitału zagranicznego (42,6 proc.). W porównaniu z 2014 r. nakłady na B+R w pierwszej grupie wzrosły o 28,6 proc., a w drugiej spadły o 5,7 proc.

Badania GUS za lata 2013–2015 pokazują, że – w porównaniu z wynikami z poprzedniej edycji badań (lata 2012–2014) – zwiększył się odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw sektora przemysłu do 17,6 proc. (wcześniej 17,5 proc.), a zmniejszył się w sektorze usług (do 9,8 z 11,4 proc.).

Rozwój, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce – takie są kluczowe cele jubileuszowej, XX już edycji konkursu dla firm i jednostek naukowych, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego „Rzeczpospolita” jest patronem.

Szansa na umiędzynarodowienie

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes Ludzie Startupy
Polska firma rozpycha się rynku podróży. Wchodzi do kolejnych krajów
Biznes Ludzie Startupy
Samuraj ruszył na ratunek samobójcom. Polska AI chroni Amerykanów
Biznes Ludzie Startupy
Przełomowy pomysł Szwajcarów. Auta z tkaniny mają być lżejsze i ograniczyć emisję
Biznes Ludzie Startupy
Meble z konopi. Polacy stworzyli alternatywę dla wycinki drzew
Biznes Ludzie Startupy
Stworzyli nowy sposób wykrywania chorób. Firma ze Stalowej Woli wyciśnie łzy