Roboty dostawcze Delivery Couple jeżdżą już po chodnikach i ścieżkach rowerowych Rzeszowa, Lublina i Krakowa. Testy prowadzone są też w Warszawie. Na razie to kilka urządzeń, które w przyszłości będą poruszać się całkowicie autonomicznie, dostarczając nasze internetowe zakupy i zamówienia. Obecnie start-up współpracuje z trzema partnerami: restauracjami i firmą kurierską. Robot transportuje m.in. pizze i przesyłki. W Kraśniku już działa mała fabryka, gdzie te zaawansowane maszyny powstają (m.in. z wykorzystaniem drukarek 3D). Projekt jest w fazie badań i rozwoju. – Na razie roboty zbierają dane, mamy ich już bardzo dużo – mówi Lebedyn.

Delivery Couple swoje rozwiązanie prezentował niedawno m.in. fachowcom z Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych Instytutu Transportu Samochodowego, jak również przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury. Spółka ma plan, by stać się ważnym ogniwem w dyskusji o wyzwaniach technicznych i legislacyjnych związanych z rozwojem innowacyjnych technologii dostarczania żywności. Automaty Delivery Couple mają zastępować dostawców dowożących różnego rodzaju zakupy w promieniu do 3–5 km. Projekt przyciągnął już inwestorów – dwa fundusze VC z Polski oraz Estonii.