W efekcie, dzięki założeniu tzw. cyfrowej tożsamości, będą mogli korzystać ze wszelkich e-usług, jakie oferuje polska administracja, na takich samych zasadach jak polscy obywatele. Zmiany takie zapisano w projekcie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z nim PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości osoby w oparciu o dostępne dokumenty, jak np. paszport, dowód osobisty, ale też prawo jazdy, czy nawet inny dokument ze zdjęciem. I dotyczy to również dokumentów unieważnionych, które jednak umożliwią ustalenie tożsamości. Co więcej, procedura ta znajdzie zastosowanie nawet w przypadku osób, które przekroczyły granicę bez dokumentów – w takiej sytuacji na podstawie stosownego oświadczenia wnioskodawcy. PESEL i dostęp do profilu zaufanego uchodźcy otrzymają w jednym okienku w urzędzie gminy.

Czytaj więcej

Polscy innowatorzy pomagają Ukrainie. Wysyp serwisów i inicjatyw

Każdy pełnoletni obywatel Ukrainy objęty wprowadzaną procedurą będzie mógł skorzystać z dokumentu Diia.pl, udostępnionego w ramach aplikacji mObywatel. Nazwa nowego rozwiązania, które udostępni i potwierdzi tożsamość użytkownika w relacjach z urzędami, nawiązuje do rządowej aplikacji mobilnej Diia udostępnianej obywatelom przez rząd Ukrainy. Nowy mobilny dokument będzie dostępny w ramach aktualizacji mObywatela, która ruszy już w połowie marca.