Na jakim etapie jest przygotowanie usługi e-Zamówienia i miniPortalu?
Karol Okoński: Projekt budowy platformy e-Zamówienia, w którym Ministerstwo Cyfryzacji wspiera UZP, jest w toku. Dla Ministerstwa Cyfryzacji zamówienia publiczne to część dużo szerszego programu informatyzacji państwa. Projekt wystartował złożeniem wniosku o dofinansowanie z programu operacyjnego „Polska cyfrowa” 30 marca 2017 r. Umowa na budowę i wdrożenie platformy została podpisana 6 kwietnia 2018 r. Od tego czasu rozpoczęły się prace wdrożeniowe. Aktualnie trwa rozwijanie kluczowej części platformy. MiniPortal to z kolei przedsięwzięcie odrębne w stosunku do e-Zamówienia – już funkcjonuje.

Jakie są główne cele tego projektu i jak skorzystają na nim poszczególne strony?
Dla wykonawców to ułatwienie dostępu do informacji o postępowaniach. Wszystkie dane, które dziś są rozproszone, znajdą się w jednym miejscu. Po stronie zamawiających to np. zmniejszenie pracochłonności i ułatwienia w analizie danych. Dla obu stron to wygoda, oszczędność czasu i obniżenie kosztów.

Do kiedy będzie funkcjonowało rozwiązanie tymczasowe, czyli miniPortal, i jaki jest docelowy model zamówień publicznych?
MiniPortal to rozwiązanie na okres przejściowy. Nie ma obowiązku, by z niego korzystać. Obowiązek korzystania z elektronicznych zamówień dla wszystkich zamawiających, również dla przetargów poniżej progu unijnego, wejdzie w życie dopiero od 2020 r. MiniPortal to ukłon w kierunku tych, którzy nie mają systemów do elektronicznej obsługi zamówień. Będzie funkcjonować do momentu pełnego wdrożenia modelu zamówień publicznych, do którego UZP zmierza w finale. Platforma e-Zamówienia to część dużo szerszego przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz ten urząd.

Rozmawiała Katarzyna Kucharczyk