Dwa dochodzenia wobec Facebooka, właściciela Instagrama, rozpoczęto po tym, jak do Komisji wpłynęły zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości przetwarzania przez giganta danych osobowych dzieci.

Zastępca komisarza Graham Doyle przekazał agencji Reuters, że Komisja otrzymała skargi od osób fizycznych dotyczące przetwarzania danych osobowych, a dochodzenia rozpoczęto we wrześniu 2020 roku. Według dziennika „The Telegraph”, który jako pierwszy ujawnił sprawę, chodzi o upublicznienie adresów e-mail i numerów telefonów użytkowników poniżej 18 roku życia.

CZYTAJ TAKŻE: Instagram znalazł sposób na obraźliwe komentarze. Pomoże AI

Jedno dochodzenie ma na celu ustalenie, czy Facebook ma podstawę prawną do przetwarzania danych i czy stosuje na Instagramie odpowiednie zabezpieczenia i ograniczenia. W ramach tego dochodzenia Komisja sprawdzi, czy Facebook spełnia swoje obowiązki jako administratora danych w odniesieniu do „wymogów przejrzystości w udostępnianiu Instagrama dzieciom”. Drugie dochodzenie ma na celu sprawdzenie, czy Instagram przestrzega wymogów ochrony danych.

Dochodzenia prowadzone są przez irlandzką Komisję Ochrony Danych, która jest głównym organem regulacyjnym UE w ramach wprowadzonego w 2018 roku systemu „One Stop Shop”. Obecne przepisy dają instytucjom nadzorującym ochronę danych osobowych uprawnienia do nakładania kar w wysokości do 4 proc. globalnego przychodu lub 20 mln euro, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa.