Aż 70 proc. pracowników branży IT zauważa u siebie wypalenie zawodowe, a co dziesiąty cierpi na depresję. Epizodyczne lub długotrwałe poczucie wypalenia zawodowego dotyka łącznie ponad 2/3 osób pracujących w polskim IT – alarmuje platforma TwojPsycholog.pl, która, wspólnie z firmą Just Join IT, opracowała raport na ten temat. Wynika z niego, że co czwarty badany w ostatnim czasie nie czuje satysfakcji z wykonywanej pracy. Jednocześnie tylko 21 proc. respondentów uważa, że ich firma udziela im wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.

- Temat wypalenia zawodowego to problem, który w różnym stopniu oraz z różną częstotliwością dotyka większości pracowników branży IT. Mimo rosnącej świadomości to zagadnienie jest nadal przez wiele osób traktowane jak temat tabu: 82 proc. badanych wskazuje, że problem ten nigdy nie był poruszany w ich miejscu pracy - komentuje Kaja Toczyska, prezes TwojPsycholog.pl.

87 proc. badanych uważa, że stan zdrowia psychicznego ma wpływ na jakość wykonywanej przez nich pracy. Jednocześnie 39 proc. osób jest zdania, że aktualna praca trochę pogarsza ich zdrowie psychiczne.